เข้าใช้งานระบบ
   
ชื่อ
   
รหัสผ่าน  
   
   
 
สามารถใช้ชื่อและรหัสผ่าน
จากเว็บไซด์ www.cqihiv.com
ถึง 30 ก.ย. 58
เข้าใช้งานได้ครับ
ไม่ต้องสมัครใหม่
   
  ลืมรหัสผ่าน
  สมัครเข้าใช้งานระบบ
   
รายงานผลการคัดกรอง การวินิจฉัย และการป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (คลินิกเอชไอวี)
   
   
รายงานระดับโรงพยาบาล     รายงานระดับจังหวัด   
                           จำแนกตามสัญชาติ
                            จำแนกตามเพศ
                            จำแนกตามอายุ 
                             จำแนกตามสัญชาติ
                              จำแนกตามเพศ
                              จำแนกตามอายุ 
รายงานระดับเขตสคร.    รายงานระดับประเทศ   
                           จำแนกตามสัญชาติ
                            จำแนกตามเพศ
                            จำแนกตามอายุ 
                             จำแนกตามสัญชาติ
                             จำแนกตามเพศ
                             จำแนกตามอายุ 
   
   
ระบบรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด TB/HIV กระทู้ ถาม-ตอบ
เว็บไซด์ รายงานผลการคัดกรอง TB/HIV เพิ่มกระทู้ ถาม-ตอบ
   
   
     
 
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903211  pum_p9@hotmail.com